Działalność publikacyjna

Istotnym efektem działalności pracowników Katedry są monografie w tym monografie naukowe opracowane wspólnie z partnerami zagranicznymi:

 • Building materials engineering – New materials and test methods, ed. Izabela Hager, WydawnictwoPK, Kraków,2020
 • Korozja biologiczna kompozytów z matrycą mineralną, Elżbieta Stanaszek-Tomal, Wydawnictwo PK, Kraków, 2020
 • Scientific-Technical Conference: E-mobility, Sustainable Materials and Technologies, MATBUD’2020 – proceedings, eds. Tomasz Tracz, Katarzyna Mróz, Tomasz Zdeb, Wydawnictwo EDP Sciences, Kraków, 19-20 Październik 2020link
 • 8th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering, MATBUD’2018 -proceedings, eds.Izabela Hager, Tomasz Tracz, Wydawnictwo EDP Sciences, Kraków, 25-27 Czerwiec 2018 (indeksowane w Scopus i WoS) link
 • Charakterystyka czynników determinujących trwałość murów ceglanych, Teresa Stryszewska, Wydawnictwo PK, Kraków, 2017, ISBN 978-83-7242-955-1
 • Energy Efficient Sustainable Building Materials and Products, ed. Izabela Hager, Wydawnictwo PK, Kraków, 2017, ISBN 978-83-7242-966-7
 • Konstrukcyjne lekkie betony kruszywowe, Lucyna Domagała, Wydawnictwo PK, Kraków, 2014,ISSN 0860-097X

Pracownicy Katedry są autorami lub współautorami licznych publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, technicznych i branżowych.

Lista najważniejszych publikacji z ostatnich 5 lat 2016-2020:

2020

 • Selection of method of chemical analysis in measuring the salinity of mineral materials / Teresa Stryszewska, Marta Dudek // Materials [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 3, s. [1-13]. – doi: 10.3390/ma13030559. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • The effect of the type and amount of synthetic fibers on the effectiveness of dispersed reinforcement in soil-cements / KrystianBrasse, Tomasz Tracz, Tomasz Zdeb // Materials [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 18, s. [1-18]. – doi: 10.3390/ma13183917. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Feasibility study of digital image correlation in determining strains in concrete exposed to fire / Katarzyna Mróz, Marcin Tekieli, Izabela Hager // Materials [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 11, s. 1-17. – doi: 10.3390/ma13112516. – ISSN 1996- 1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Rheology and mechanical properties of fly ash-based geopolymer mortars with ground granulated blast furnace slag addition / Mateusz Sitarz, Maciej Urban, Izabela Hager // Energies [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 10, s. [1-12]. – doi: 10.3390/en13102639. – ISSN 1996-1073 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Evolution of mechanical properties with time of fly-ash-based geopolymer mortars under the effect of granulated ground blast furnace slag addition / Mateusz Sitarz, Izabela Hager, Marta Choińska // Energies [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 5, Spec. Iss., s. [1-12]. – doi: 10.3390/en13051135. – ISSN 1996-1073 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Durability of structural lightweight concrete with sintered fly ash aggregate / LucynaDomagała // Materials [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 20, Spec. Iss., s. [1-20]. – doi: 10.3390/ma13204565. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Size effect in compressive strength tests of cored specimens of lightweight aggregate concrete / LucynaDomagała // Materials [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 5, Spec. Iss., s. [1-16]. – doi: 10.3390/ma13051187. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Impact of sample size and maximum aggregate grain on the representativeness of concrete samples / Jacek Śliwiński, PatrycjaDuży // Energies [online]. – 2020, Vol.13, Iss. 13, s. [1-11]. – doi: 10.3390/en13133358. – ISSN 1996-1073 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Analysis of changes in the microstructure of geopolymer mortar after exposure to high temperatures / Marta Dudek, Mateusz Sitarz // Materials [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 19, s. [1-17]. – doi: 10.3390/ma13194263. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Additional porosity as a side effect of polycarboxylate addition and its influence on concrete’s scaling resistance / Aneta Nowak-Michta // Materials [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 2, Spec. Iss., s. [1-13]. – doi: 10.3390/ma13020316. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Behaviour of fly ash geopolymer at high temperature / Izabela Hager, Mateusz Sitarz, Katarzyna Mróz // IEEE Access [online]. – 2020, Article in press, s. [1-5]. – doi: 10.23919/SpliTech49282.2020.9243812. – ISSN 2169- 3536 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 100
 • Addressing the need for standardization of test methods for self-healing concrete: an interlaboratory study on concrete with macrocapsules / Tim Van Mullem, Marta Dudek, ArkadiuszKwiecień, Teresa Stryszewska // Science and Technology of Advanced Materials [online]. – 2020, Vol. 21, Iss. 1, s. 661-682. – doi: 10.1080/14686996.2020.1814117. – ISSN 1468-6996 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 100
 • Durability of mortars modified with the addition of amorphous aluminum silicate and silica fume / MaciejGruszczyński, Małgorzata Lenart // Theoretical and Applied Fracture Mechanics [online]. – 2020, Vol. 107, s. [1-8]. – doi: 10.1016/j.tafmec.2020.102526. – ISSN 0167-8442 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 100
 • Influence of pore structure on humidity parameters of cement-polymer mortars contaminated with filamentous fungi / ElżbietaStanaszek-Tomal // PLOS ONE [online]. – 2020, 15 (4), s. 1-12. – doi: 10.1371/journal.pone.0231347. – ISSN 1932-6203 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 100
 • Bacterial concrete as a sustainable building material? / ElżbietaStanaszek-Tomal // Sustainability [online]. – 2020, Vol. 12, Iss. 2, Spec. Iss., s. [1-13]. – doi: 10.3390/su12020696. – ISSN 2071-1050 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 70
 • Analizawłaściwościochronnychgruntobetonówwobecstalizbrojeniowej = Analysis of protective properties of soilcements towards reinforcing steel / Tomasz Zdeb, Tomasz Tracz, Mateusz Żelazik // Cement WapnoBeton [online]. – 2020, Vol. 25, Iss. 1, s. 61-71. – doi: 10.32047/cwb.2020.25.1.7. – ISSN 1425-8129 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 40
 • Influence of the activator nature on mechanical properties of fly ash-based geopolymer / Izabela Hager, Mateusz Sitarz // International Journal of Advanced Science and Technology [online]. – 2020, Vol. 29, No. 2, s. 631-637. – ISSN 2005- 4238 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 20
 • Self-healing cement materials – microscopic techniques / Marta Dudek // Budownictwo i Architektura [online]. – 2020, Vol. 19. No 2, s. 33-40. – doi: 10.35784/bud-arch.1494. – ISSN 2544-3275 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 20
 • Trwałość betonu w ujęciu aktualnych norm PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10 / Maciej Gruszczyński, Urszula Paszek // Ochrona przed Korozją 2020, T. 63, Nr 1, s. 12-17. – doi: 10.15199/40.2020.1.3. – ISSN 0473-7733 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 20

 

2019

 • Forms of damage of bricks subjected to cyclic freezing and thawing in actual conditions / Teresa Stryszewska, Stanisław Kańka // Materials [online]. – 2019, Vol. 12, Iss. 7, s. [1-16]. – doi: 10.3390/ma12071165. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Effect of cement type on the mechanical behavior and permeability of concrete subjected to high temperatures / Izabela Hager, Tomasz Tracz, Marta Choińska, Katarzyna Mróz // Materials [online]. – 2019, Vol. 12, Iss. 18, Spec. Iss., s. [1- 14]. – doi: 10.3390/ma12183021. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Effect of hydration and carbonation progress on the porosity and permeability of cement pastes / Tomasz Tracz, Tomasz Zdeb // Materials [online]. – 2019, Vol. 12, Iss. 1, s. [1-20]. – doi: 10.3390/ma12010192. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Role of polypropylene fibres in concrete spalling risk mitigation in fire and test methods of fibres effectiveness evaluation / Izabela Hager, Katarzyna Mróz // Materials [online]. – 2019, Vol. 12, Iss. 23, s. [1-20]. – doi: 10.3390/ma12233869. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Liquid penetration depth and strength of concretes modified with polymer admixtures under the action of crude-oil products / MaciejGruszczyński, Małgorzata Lenart // Materials [online]. – 2019, Vol. 12, Iss. 23, s. 1-11. – doi: 10.3390/ma12233900. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Effect of vacuum mixing and curing conditions on mechanical properties and porosity of reactive powder concretes / Tomasz Zdeb // Construction and Building Materials [online]. – 2019, Vol. 209, s. 326-339. – doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.03.116. – ISSN 0950-0618 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Application of digital image correlation (DIC) method for road material testing / JarosławGórszczyk, Konrad Malicki, Teresa Zych // Materials [online]. – 2019, Vol. 12, Iss. 15, s. [1-19]. – doi: 10.3390/ma12152349. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Two limiting lines technique to obtain minimum paste demand of self-consolidating concrete / Maciej Urban // ACI Materials Journal [online]. – 2019, Vol. 116, No. 6, s. 131-138. – doi: 10.14359/51716984. – ISSN 1944-737X ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 70
 • Wpływ rodzaju kruszywa lekkiego na właściwości drobnokruszywowych betonów izolacyjno-konstrukcyjnych / Lucyna Domagała // Cement Wapno Beton. – 2019, R. 22/84, Nr 4, s. 296-306. – ISSN 1425-8129 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 40
 • Wpływ składu betonów zwykłych i wysokwartościowych na ich wilgotność w umownym stanie powietrzno-suchym / Jacek Śliwiński // Cement Wapno Beton. – 2019, R. 24/86, Nr 6, s. 448-454. – ISSN 1425-8129 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 40
 • The structure of porosity of the cement mortarcontaining nano-TiO2 afterexposure to the sulphuricacid / Elżbieta Stanaszek-Tomal // Ochrona przed Korozją 2019, R. 62, Nr 4, s. 135-139. – doi: 10.15199/40.2019.4.2. – ISSN 0473-7733 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 20

 

2018

 • Durability of steelreinforcedpolyurethane-to-substratebond / Stefano De Santis, Teresa Stryszewska, Simone Bandini, Gianmarco de Felice, Łukasz Hojdys, Piotr Krajewski, Arkadiusz Kwiecień, Francesca Roscini, Bogusław Zając // Composites. Part B, Engineering [online]. – 2018, Vol. 153, s. 194-204. – doi: 10.1016/j.compositesb.2018.07.043. – ISSN 1879-1069 ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 45
 • External treatments for the preventive repair of existing constructions: a review / M. Sánchez, A. Kwiecień, T. Stryszewska, B. Zając // Construction and Building Materials [online]. – 2018, Vol. 193, s. 435-452. – doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.10.173. – ISSN 0950-0618 ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 40
 • Ocena możliwości stosowania reguły mieszanin do oszacowania przepuszczalności azotu betonu wysokowartościowego / Tomasz Tracz // Cement Wapno Beton. – 2018, R. 21/83, Nr 4, s. 308-316. – ISSN 1425-8129 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 20
 • Autogenous healing effect of ultra-high performance cementitious composites / Tomasz Zdeb // Journal of Advanced Concrete Technology [online]. – 2018, Vol. 16, Iss. 11, s. 549-562. – doi: 10.3151/jact.16.549. – ISSN 1347-3913 ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 25

 

2017

 • An analysis of the steam curing and autoclaving process parameters for reactive powder concretes / Tomasz Zdeb // Construction and Building Materials [online]. – 2017, Vol. 131, s. 758-766. – doi: 10.1016/j.conbuildmat.2016.11.026. – ISSN 0950-0618 ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 40
 • Untargeted metabolomics approach in halophiles: understanding the biodeterioration process of building materials / JustynaAdamiak, Vincent Bonifay, Anna Otlewska, Jan A. Sunner, Iwona B. Beech, Teresa Stryszewska, Stanisław Kańka, Joanna Oracz, Dorota Żyżelewicz, Beata Gutarowska // Frontiers in Microbiology [online]. – 2017, Vol. 8, s. [1- 12]. – doi: 10.3389/fmicb.2017.02448. – ISSN 1664-302X ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 35
 • Incorrect air void parameters in fly ash concretes / Aneta Nowak-Michta // ACI Materials Journal. – 2017, V. 114, No. 3, s. 365-374. – doi: 10.14359/51689675. – ISSN 0889-325X ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 30
 • Factors determining the biodiversity of halophilic microorganisms on historic masonry buildings / Anna Otlewska, JustynaAdamiak, Teresa Stryszewska, Stanisław Kańka, Beata Gutarowska // Microbes and Environments [online]. – 2017, Vol. 32, No. 2, s. 164-173. – doi: 10.1264/jsme2.ME16159. – ISSN 1347-4405 ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 25
 • Właściwości betonu nawierzchni odcinka autostrady niemieckiej zbudowanej w roku 1935 w okolicach Gliwic / Wiesław Kurdowski, Tomasz Tracz, Jacek Śliwiński // Cement Wapno Beton. – 2017, R. 21/83, Nr 6, s. 517-527. – ISSN 1425- 8129 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 20
 • Przyczyny i mechanizm powstawania odprysków betonu pod wpływem wysokiej temperatury wywołanej pożarem / Katarzyna Mróz, Izabela Hager // Cement Wapno Beton. – 2017, R. 22/84, Nr 6, s. 445-456. – ISSN 1425-8129 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 20
 • Wpływ uziarnienia i zawartości superabsorbującego polimeru (SAP) na podstawowe właściwości i porowatość zaczynu cementowego / Jacek Śliwiński, Tomasz Zachariasz // Cement Wapno Beton. – 2017, R. 22/84, Nr 4, s. 289-298. – ISSN 1425-8129 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 20
 • Właściwości betonu nawierzchni odcinka autostrady niemieckiej zbudowanej w roku 1935 w okolicach Gliwic / Wiesław Kurdowski, Tomasz Tracz, Jacek Śliwiński // Cement Wapno Beton. – 2017, R. 21/83, Nr 6, s. 517-527. – ISSN 1425- 8129 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 20

2016

 • The change in selected properties of ceramic materials obtained from ceramic brick treated by the sulphate and chloride ions / Teresa Stryszewska // Construction and Building Materials [online]. – 2014, Vol. 66, s. 268-274. – doi: 10.1016/j.conbuildmat.2014.05.066. – ISSN 0950-0618 ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 40
 • Incorrect air void parameters in fly ash concretes / Aneta Nowak-Michta // ACI Materials Journal. – 2017, V. 114, No. 3, s. 365-374. – doi: 10.14359/51689675. – ISSN 0889-325X ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 30
 • Experimental research of masonry compressive strength in the Auschwitz II – Birkenau former death camp buildings / Piotr Matysek, Teresa Stryszewska, Stanisław Kańka // Engineering Failure Analysis [online]. – 2016, Vol. 68, s. 263- 274. – doi: 10.1016/j.engfailanal.2016.06.007. – ISSN 1873-1961 ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 30
 • The influence of aggregate type on the physical and mechanical properties of high-performance concrete subjected to high temperature / Izabela Hager, Tomasz Tracz, Jacek Śliwiński, Katarzyna Krzemień // Fire and Materials [online]. – 2016, Vol. 40, Iss. 5, s. 668-682. – doi: 10.1002/fam.2318. – ISSN 0308-0501 ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 25
 • The influence of water saturation on mechanical properties of ceramic bricks – tests on 19th- century and contemporary bricks / P. Matysek, T. Stryszewska, S. Kańka, M. Witkowski // Materiales de Construcción [online]. – 2016, Vol. 66, Iss. 323, s. [1-8]. – doi: 10.3989/mc.2016.07315. – ISSN 1988-3226 ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 25
 • Open porosity of cement pastes and their gas permeability / T. Tracz // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences [online]. – 2016, Vol. 64, Iss. 4, s. 775-783. – doi: 10.1515/bpasts-2016-0086. – ISSN 2300-1917 ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 20
 • Nawierzchnia betonowa autostrady po 70 latach eksploatacji, próba wyjaśnienia niezwykłej trwałości/ Wiesław Kurdowski, Adam Witek, Jacek Śliwiński // Cement Wapno Beton. – 2016, R. 21/83, Nr 1, s. 27-35. – ISSN 1425-8129 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 15

Oferta dla gospodarki

Oferta współpracy Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych (L-2) z przemysłem obejmuje prace naukowo-badawcze i inżynierskie, opinie i ekspertyzy naukowo-techniczne w zakresie:

 • laboratoryjnych badań i oceny konwencjonalnych (normowych) i niekonwencjonalnych właściwości materiałów i wyrobów budowlanych; dotyczy to między innymi drobnowymiarowych wyrobów betonowych, ceramicznych, bitumicznych, a także spoiw mineralnych;
 • badań diagnostycznych (laboratoryjnych i in-situ) materiałóww istniejących obiektach, w tym badań niszczących, częściowo niszczących i nieniszczących (UPV, Pull-off, młotek Schmidta, Impact-echo);
 • oceny agresywności środowiska oraz przyczyn i stopnia destrukcji materiałów w istniejących obiektach, w tym po-pożarowa diagnostyka stanu betonu oraz badania ogniowe elementów betonowych.

Katedra specjalizuje się w pracach B+R,zwłaszcza z zakresu specjalistycznych badań dotyczących:

 • oceny zdolności transportowych betonu dla cieczy, gazówi jonów chlorkowych metodami laboratoryjnymi (przepuszczalność dla wody wg PN-EN 12390-8, przepuszczalność dla azotu metodą Cembureau, przepuszczalność dla jonów chlorkowych wg. NT BUILD 443) i in situ (przepuszczalność dla wody metodą GWT -Germann Waterpermeation Test, przepuszczalność dla powietrza metodą Torrenta),
 • określania porowatości i rozkładu porów w materiałach mineralnych metodami MIP i BET,
 • oceny mrozoodporności metodą bezpośrednią wg. PN-B-06250:1988 oraz mrozoodporności w warunkach oddziaływania soli odladzających wg. PKN-CEN/TS 12390-9:2007,
 • oceny struktury porów powietrznych w stwardniałym betonie wg. PN-EN 480-11:2000,
 • zachowania się betonu w warunkach pożaru, w tym określenia podatności betonu na odpryskiwanie termiczne (ang. concrete fire spalling), także w warunkach obciążenia elementu betonowego,
 • oceny odporności powłok organicznych i malarskich w warunkach przyspieszonego starzenia,
 • oceny odporności materiałów mineralnych na korozję biologiczną.

Zdobyte doświadczenia zespołu w realizacji prac B+R pozwalają na prowadzenie szerokiej współpracy w zakresie opracowania nowych materiałów budowlanych i rozwiązań technologiczno-materiałowych dla budownictwa, w tym również rozwiązań materiałowych stosowanych w geotechnice. Zespół specjalizuje się także w projektowaniu składu betonów zwykłych i lekkich wysokiej wytrzymałości, betonów samo-zagęszczalnych i specjalnego przeznaczenia, w tym kompozytów cementowych o ultra-wysokiej wytrzymałości.  Katedra rozwija technologie spoiw o obniżonym śladzie węglowym (geopolimery i spoiwa mineralne z niskim udziałem klinkieru portlandzkiego).

Innowacyjne pomysły i rozwiązania z zakresu inżynierii materiałów budowlanych opracowane przez pracowników Katedry są przedmiotem zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów, których w ostatnim 5-leciu powstało sześć. Trzy rozwiązania z zakresu technologii ścian fibrogruntobetonowych są aktualnie wdrażane przez przemysł.

Katedra prowadzi już od wielu lat ożywioną współpracę z otoczeniem przemysłowym. Współpraca ta dotyczy przede wszystkim realizacji projektów B+R oraz ocen technicznych materiałów i wyrobów budowlanych.

 

BADANIA ODPORNOŚCI  BETONU I KOMPOZYTÓW NA ODPRYSKIWANIE W POŻARZE

DRAGON prezentacja stanowiska

 

Działalność dydaktyczna

Zespół KIMB prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach I stopnia (inżynierskich) i II stopnia (magisterskich), zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.
Większość przedmiotów prowadzonych jest dla studentów na kierunku Budownictwo, ale prowadzone są także zajęcia dla studentów kierunku Transport.

Rokrocznie w Katedrze prowadzonych jest około dziesięciu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Pracownicy Katedry są autorami licznych podręczników, skryptów i innych pomocy dydaktycznych.

Szczegółowe informacje:

 • o programach przedmiotów profilowych w zakładce ”Studenci”

 • o wydanych podręcznikach i pomocach dydaktycznych w ”Pracownicy”

 


PRZEDMIOTY KURSOWE:


Budownictwo, I stopień:

 • Chemia,
 • Materiały budowlane,
 • Technologia betonu.

Budownictwo, II stopień:

 • Zaawansowane materiały konstrukcyjne,
 • Trwałość konstrukcji budowlanych,
 • Technologia prefabrykacji betonowej.

Transport, I stopień:

 • Materiałoznawstwo w Transporcie.

 


PRZEDMIOTY DYPLOMOWE:


Budownictwo, I stopień:

 1. Ochrona budowli przed korozją,
 2. Betony specjalne i specjalne techniki betonowania,
 3. Wybrane zagadnienia z materiałów budowlanych,
 4. Kontrola i zarządzanie jakością w produkcji materiałów i wyrobów budowlanych.

Budownictwo, II stopień:

 1. Technologia kompozytów polimerowych i ich zastosowania w budownictwie,
 2. Ocena stanu materiałów w istniejących obiekcie,
 3. Wybrane specjalne badania tworzyw cementowych.

Oferta dla przemysłu

Top Baner 2

 Oferta współpracy Katedry z gospodarką:

Oferta współpracy Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych (L-2)z przemysłem obejmuje prace naukowo-badawcze i inżynierskie, opinie i ekspertyzy naukowo-techniczne w zakresie:

 • laboratoryjnych badań i oceny konwencjonalnych (normowych) i niekonwencjonalnych właściwości materiałów i wyrobów budowlanych; dotyczy to między innymi drobnowymiarowych wyrobów betonowych, ceramicznych, bitumicznych, a także spoiw mineralnych;
 • badań diagnostycznych (laboratoryjnych i in-situ) materiałóww istniejących obiektach, w tym badań niszczących, częściowo niszczących i nieniszczących (UPV, Pull-off, młotek Schmidta, Impact-echo);
 • oceny agresywności środowiska oraz przyczyn i stopnia destrukcji materiałów w istniejących obiektach, w tym po-pożarowa diagnostyka stanu betonu oraz badania ogniowe elementów betonowych.

Katedra specjalizuje się w pracach B+R,zwłaszcza z zakresu specjalistycznych badań dotyczących:

 • oceny zdolności transportowych betonu dla cieczy, gazówi jonów chlorkowych metodami laboratoryjnymi (przepuszczalność dla wody wg PN-EN 12390-8, przepuszczalność dla azotu metodą Cembureau, przepuszczalność dla jonów chlorkowych wg. NT BUILD 443) i in situ (przepuszczalność dla wody metodą GWT -Germann Waterpermeation Test, przepuszczalność dla powietrza metodą Torrenta),
 • określania porowatości i rozkładu porów w materiałach mineralnych metodami MIP i BET,
 • oceny mrozoodpornościmetodą bezpośrednią wg. PN-B-06250:1988 oraz mrozoodporności w warunkach oddziaływania soli odladzających wg. PKN-CEN/TS 12390-9:2007,
 • oceny struktury porów powietrznych w stwardniałym betonie wg. PN-EN 480-11:2000,
 • zachowania się betonu w warunkach pożaru, w tym określenia podatności betonu na odpryskiwanie termiczne (ang. concretefirespalling), także w warunkach obciążenia elementu betonowego,
 • oceny odporności powłok organicznych i malarskich w warunkach przyspieszonego starzenia,
 • oceny odpornościmateriałówmineralnych na korozję biologiczną.

Zdobyte doświadczenia zespołu w realizacji prac B+R pozwalają na prowadzenie szerokiej współpracyw zakresie opracowania nowych materiałów budowlanych i rozwiązań technologiczno-materiałowych dlabudownictwa, w tym również rozwiązań materiałowych stosowanych w geotechnice. Zespół specjalizuje się także w projektowaniu składu betonów zwykłych i lekkich wysokiej wytrzymałości, betonów samo-zagęszczalnych i specjalnego przeznaczenia, w tym kompozytów cementowych o ultra-wysokiej wytrzymałości.  Katedra rozwija technologie spoiw o obniżonym śladzie węglowym(geopolimery i spoiwa mineralne z niskim udziałem klinkieru portlandzkiego).

Innowacyjne pomysły i rozwiązania z zakresu inżynierii materiałów budowlanych opracowane przez pracowników Katedry są przedmiotem zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów, których w ostatnim 5-leciu powstałosześć. Trzy rozwiązania z zakresu technologii ścianfibrogruntobetonowych są aktualnie wdrażane przez przemysł.

Katedra prowadzi już od wielu lat ożywioną współpracę z otoczeniem przemysłowym. Współpraca ta dotyczy przede wszystkim realizacji projektów B+R oraz ocen technicznych materiałów i wyrobów budowlanych.

 

 Spalling 3

Diagnostyka

Druk 3D

 

Działalność naukowo-badawcza

Charakterystyka głównych kierunków prac naukowo-badawczych realizowanych w Katedrze Inżynierii Materiałów Budowlanych:

Prace naukowo-badawcze prowadzone przez Katedrę w ramach badań własnych, działalności statutowej, grantów oraz prac badawczych na rzecz przemysłu obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z szeroko pojętym budownictwem. Przede wszystkim są to zagadnienia z zakresu materiałów i wyrobów budowlanych, w tym szczególnie z zakresu technologii betonu i innych tworzyw cementowych.Ponadto w kompetencjach zespołu znajdują się także zagadnienia technologiczne, projektowanie właściwości oraz trwałość materiałów i jej uwarunkowania. Szczególnie rozwijana jest tematyka technologii, właściwości oraz szeroko pojętej trwałości materiałów mineralnych, w tym głównie takich materiałów jak: betony i zaprawy cementowe, betony i zaprawy geopolimerowe, gruntobetony, ceramika budowlana.

Z tematów badawczych podejmowanych przez pracowników Katedry w ostatnich latach należy także wymienić szeroko zakrojone badania nad możliwością utylizacji osadów ściekowych, które po termicznym przetworzeniu stanowią wartościowy dodatek do betonów cementowych.

W zakresie tworzyw cementowych prowadzone są badania: betonów zwykłych i betonów nowej generacji (wysokowartościowe i ultra-wysokowartościowe, samozagęszczalne, kruszywowe betony lekkie, fibrobetony, betony o zdolności do samozaleczania się).  Badania te dotyczą zarówno aspektów technologicznych (projektowanie składu, ocena właściwości technicznych, etc.) jak i trwałości w różnych warunkach eksploatacji - od cyklicznego zamrażania i rozmrażania, po badania wpływu wysokiej temperatury. Ponadto w zespole prowadzone są badania dotyczące efektów korozji materiałów mineralnych spowodowanej przez czynniki biologiczne.

Zespół prowadzi liczne prace badawcze dotyczące tworzyw geopolimerowych. Analizowane są problemy związane z wpływem ich składu (dobór i ocena wpływu stosowania różnych kruszyw, prekursorów i aktywatorów alkalicznych) na właściwości mieszanki oraz właściwości użytkowe i trwałość materiału stwardniałego. Prowadzone są prace nad wykorzystaniem szczególnej odporności tych spoiw na działanie wysokiej temperatury i określenia ich odporności na działanie chlorków.

Charakteryzując działalność naukową zespołu Katedry należy podkreślić, że we wszystkich prowadzonych w Katedrze badaniach duży nacisk kładzie się na aspekty zrównoważonego budownictwa.

Działalność naukowo-badawcza Katedryfinansowana jest zarówno ze środków wewnętrznych, jak i w coraz większym stopniu, ze środków pozyskiwanych z zewnątrz w wyniku konkursów europejskich i krajowych(ERA–NET, NCN, NAWA, NCBiR,itp.). Działalność naukowo-badawcza realizowana jest we współpracy międzynarodowej z naukowymi ośrodkami badawczymi i uczelniami wyższymi. Działalność naukowo-badawcza stanowi silną podstawę prowadzonej obszernej działalności dydaktycznej, w tym przede wszystkim w zakresie ważnych w kształceniu inżyniera budownictwa przedmiotów dotyczących szeroko pojętego materiałoznawstwa budowlanego.

Ważniejsze projekty badawcze realizowane w Katedrze Inżynierii Materiałów Budowlanych:


ERA-NET Cofund ERA-MIN 2:Smart Geopolymers (SMART-G) (2020-2022), projekt realizowany przy współpracy Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych i Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, PK w międzynarodowym konsorcjum:VrijeUniversiteitBrussel, Belgia, University of Aveiro, Portugalia; IESL/FORTH Institute of ElectronicStructure and Laser, Heraklion, Grecja; ResourceFull, Leuven, Belgia; MNLT Innovations GP, Research and Development, Athens, Grecja; Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne, Łęgprzem Sp. z o.o, Kraków, Polska; Mytilineos S.A. Athens, Grecja - kierownik projektu dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK.

NAWA: PPI/APM/2018/1/00027 Akademickie partnerstwa Międzynarodowe EMMAT E-mobilność oraz zrównoważone materiały i technologie(2018-2021) -kierownik projektu - dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK.  Więcej informacji na stronie projektu  www.emmat.edu.pl

NCBiR: POIR.01.01.01-00-1132/18, POIR poddz. 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka” Technologia ekonomicznych ścian szczelinowych do realizacji fundamentów, obudów wykopów i ścian oporowych (2019-2022), usługa B+R, kierownik projektu WIL PK - dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof. PK.Więcej informacji na stronie projektu www.sciana-ess.pl

NCBiR:POIR.04.01.02-00-0032/17, POIR poddz. 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze: Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej (2018-2020), kierownik projektu WIL PK - dr inż. Tomasz Zdeb. Więcej informacji na stronie projektu www.intowgc.pl

NCBiR: POIR.04.01.04-00-0057/15-00, Technologia ścian fibrogruntobetonowych do realizacji szczelnych obudów wykopów, Projekt o charakterze badawczym finansowany w ramach programu operacyjnego  Inteligentny Rozwój Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”(2016-2018), kierownik zespołu PK - dr habinż. Tomasz Tracz, prof. PK. Więcej informacji na stronie projektu  www.fibrogruntobeton.pl

NCBiR: POIR.04.01.02-00-0001/17 Innowacyjna hybrydowa konstrukcja przegród wibroizolacyjnych do ochrony środowiska przed drganiami transportowymi i z podobnych źródeł, udział w realizacji, opracowanie materiału i badania materiałowe - dr inż. Maciej Gruszczyński


NCN: PRELUDIUM 12,2016/23/N/ST8/01155, Wpływ krępowania odkształceń termicznych nacharakterystykę odpryskiwania betonu w pożarze (2017-2020), kierownik projektu -dr inż. Katarzyna Mróz

NCN: N N506 045040, Wieloparametrowa diagnostyka stanu betonów cementowych poddanych działaniu temperatur pożarowych(2011 –2014), kierownik projektu – dr hab.inż. Izabela Hager, prof. PK

NCN: N N506 072138,  Wpływ składu i udziałów objętościowych zaczynu i zaprawy w betonach zwykłych oraz wysokowartościowych na ich przepuszczalność określaną przy przepływie gazu (2010-2013), kierownik projektu – prof. Jacek Śliwiński

 

Pracownicy Katedry zaangażowani sąrównież w realizację projektów o charakterze dydaktycznym:

NAWA: PROM POWR.03.03.00-00-PN13/18 - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (2018-2019)

NCBiR: POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 „REG Region Uczący się” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

NCBiR: POWR.03.01.00-00-T071/18 „Laboratorium małego inżyniera” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020) -organizacja zajęć dla 5-6 latków

Łącznie w latach 2017-2020 pracownicy Katedry złożyli ponad 30 wniosków w tym 7 dotyczyło Horizon 2020. Wszyscy pracownicy katedry biorą aktywny udział w realizacjiprojektówo charakterze badawczym lub dydaktycznym.

 

Najważniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze Katedry w ostatnim 10-leciu

Pracownicy Katedry są zapraszani do udziału w pracach o charakterze eksperckim. Są członkami licznych międzynarodowych i krajowych komitetów technicznych oraz stowarzyszeń, m.in.:

RILEM TC 227-HPB:Physical properties and behavior of High-Performance Concrete at high temperature; RILEM TC 256-SPF: Spalling of concrete due to fire: testing and modelling; RILEM TC 290-IMC:Durability of Inorganic Matrix Composites used for Strengthening of Masonry Constructions; RILEM TC 283-CAM:Chloride transport in alkali-activated materials.

Wśród pracowników Katedry sączłonkowie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk; PolskiegoKomitetu Normalizacyjnego;SekcjiInżynierii Materiałów Budowlanych KILiW PAN; Małopolskiego oddziałuPolskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa PZiTB; Komisji Budownictwa krakowskiego oddziału PAN; Rady Wyrobów Budowlanych RWB przy Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego; Zespołu doradczegoMNiSW do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”; Zespołu recenzentów NAWA, Horizon 2020, NCBiR.

Ponadto współpracują oni między innymi ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu; Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce; z Kapitułą Znaku „Pewny Cement” przyznawanego przez Zarząd Stowarzyszenia Producentów Cementu.

W ostatnim dziesięcioleciu miał miejsce znaczący rozwój kadry naukowo-badawczej Katedry.Czworo z pracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego, a aktualnie realizowanych jest 10 doktoratów, w tym jeden cotutellewe współpracy z Uniwersytetem w Nantes.

Dzięki uzyskaniu w drodze konkursu finansowania projektu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe NAWA EMMAT, którego Katedra jest koordynatorem, rozwijana jest współpraca jej pracownikówz ośrodkami badawczymi i uczelniami wyższymi o podobnym profilu działalności naukowej dotyczącej nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych spełniających wymagania zrównoważonego rozwoju.Obecnie Katedra prowadzi wspólne badania i wymianę pracowników z wymienionymi dalej ośrodkami naukowymi m.in.: Nantes University, GeMLaboratory, Saint Nazaire, Francja;  University of Beira Interior, Portugalia; Czech Technical University in Prague, Republika Czeska; Centre Scientifique et TechniqueduBatiment, Francja; UniversidadCatólica del Uruguay, Urugwaj;  Dept. of Civil Engineering, National University, Taiwan; Pau et Paysd’Aldour University, Francja; School of Civil and Environmental Engineering, UNSW, Australia.

Również udział pracowników Katedry w projekcie NAWA PROM i związana z tym międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej – zapewniły młodym pracownikom nauki udział w szkołach letnich, wizytach studyjnych szkoleniach i konferencjach.Efektami bezpośrednimi z prowadzonej współpracy międzynarodowej są znaczące zwiększenie mobilności pracowników, organizacja kilkunastu międzynarodowych spotkań seminaryjnych oraz realizowane wspólnie prace badawcze dotyczące nowoczesnych materiałów dla zrównoważonego budownictwa.

Efektem pracy Katedry i znaczącym osiągnięciem z zakresu inżynierii materiałów budowlanych jest organizacja cyklicznej konferencji naukowo-technicznej MATBUD, która w 2020 doczekała się swojej dziewiątej już edycji. Od 2016 roku MATBUD organizowany jest jako konferencja międzynarodowa w języku angielskim. W 2016 referaty konferencyjne opublikowano w czasopiśmie Procedia Engineering,Elsevier. W czasieostatnich dwóch edycji (2018 i 2020),dzięki licznemu udziałowi uczestników z zagranicy i umiędzynarodowieniu komitetu naukowego, konferencja nabyła charakteru międzynarodowego stając się areną wymiany naukowej z zakresu inżynierii materiałów budowlanych. Więcej informacji na stronie konferencji:  www.matbud.edu.pl.

Podkategorie