Działalność publikacyjna

Istotnym efektem działalności pracowników Katedry są monografie w tym monografie naukowe opracowane wspólnie z partnerami zagranicznymi:

 • Building materials engineering – New materials and test methods, ed. Izabela Hager, WydawnictwoPK, Kraków,2020
 • Korozja biologiczna kompozytów z matrycą mineralną, Elżbieta Stanaszek-Tomal, Wydawnictwo PK, Kraków, 2020
 • Scientific-Technical Conference: E-mobility, Sustainable Materials and Technologies, MATBUD’2020 – proceedings, eds. Tomasz Tracz, Katarzyna Mróz, Tomasz Zdeb, Wydawnictwo EDP Sciences, Kraków, 19-20 Październik 2020link
 • 8th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering, MATBUD’2018 -proceedings, eds.Izabela Hager, Tomasz Tracz, Wydawnictwo EDP Sciences, Kraków, 25-27 Czerwiec 2018 (indeksowane w Scopus i WoS) link
 • Charakterystyka czynników determinujących trwałość murów ceglanych, Teresa Stryszewska, Wydawnictwo PK, Kraków, 2017, ISBN 978-83-7242-955-1
 • Energy Efficient Sustainable Building Materials and Products, ed. Izabela Hager, Wydawnictwo PK, Kraków, 2017, ISBN 978-83-7242-966-7
 • Konstrukcyjne lekkie betony kruszywowe, Lucyna Domagała, Wydawnictwo PK, Kraków, 2014,ISSN 0860-097X

Pracownicy Katedry są autorami lub współautorami licznych publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, technicznych i branżowych.

Lista najważniejszych publikacji z ostatnich 5 lat 2016-2020:

2020

 • Selection of method of chemical analysis in measuring the salinity of mineral materials / Teresa Stryszewska, Marta Dudek // Materials [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 3, s. [1-13]. – doi: 10.3390/ma13030559. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • The effect of the type and amount of synthetic fibers on the effectiveness of dispersed reinforcement in soil-cements / KrystianBrasse, Tomasz Tracz, Tomasz Zdeb // Materials [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 18, s. [1-18]. – doi: 10.3390/ma13183917. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Feasibility study of digital image correlation in determining strains in concrete exposed to fire / Katarzyna Mróz, Marcin Tekieli, Izabela Hager // Materials [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 11, s. 1-17. – doi: 10.3390/ma13112516. – ISSN 1996- 1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Rheology and mechanical properties of fly ash-based geopolymer mortars with ground granulated blast furnace slag addition / Mateusz Sitarz, Maciej Urban, Izabela Hager // Energies [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 10, s. [1-12]. – doi: 10.3390/en13102639. – ISSN 1996-1073 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Evolution of mechanical properties with time of fly-ash-based geopolymer mortars under the effect of granulated ground blast furnace slag addition / Mateusz Sitarz, Izabela Hager, Marta Choińska // Energies [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 5, Spec. Iss., s. [1-12]. – doi: 10.3390/en13051135. – ISSN 1996-1073 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Durability of structural lightweight concrete with sintered fly ash aggregate / LucynaDomagała // Materials [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 20, Spec. Iss., s. [1-20]. – doi: 10.3390/ma13204565. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Size effect in compressive strength tests of cored specimens of lightweight aggregate concrete / LucynaDomagała // Materials [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 5, Spec. Iss., s. [1-16]. – doi: 10.3390/ma13051187. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Impact of sample size and maximum aggregate grain on the representativeness of concrete samples / Jacek Śliwiński, PatrycjaDuży // Energies [online]. – 2020, Vol.13, Iss. 13, s. [1-11]. – doi: 10.3390/en13133358. – ISSN 1996-1073 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Analysis of changes in the microstructure of geopolymer mortar after exposure to high temperatures / Marta Dudek, Mateusz Sitarz // Materials [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 19, s. [1-17]. – doi: 10.3390/ma13194263. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Additional porosity as a side effect of polycarboxylate addition and its influence on concrete’s scaling resistance / Aneta Nowak-Michta // Materials [online]. – 2020, Vol. 13, Iss. 2, Spec. Iss., s. [1-13]. – doi: 10.3390/ma13020316. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Behaviour of fly ash geopolymer at high temperature / Izabela Hager, Mateusz Sitarz, Katarzyna Mróz // IEEE Access [online]. – 2020, Article in press, s. [1-5]. – doi: 10.23919/SpliTech49282.2020.9243812. – ISSN 2169- 3536 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 100
 • Addressing the need for standardization of test methods for self-healing concrete: an interlaboratory study on concrete with macrocapsules / Tim Van Mullem, Marta Dudek, ArkadiuszKwiecień, Teresa Stryszewska // Science and Technology of Advanced Materials [online]. – 2020, Vol. 21, Iss. 1, s. 661-682. – doi: 10.1080/14686996.2020.1814117. – ISSN 1468-6996 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 100
 • Durability of mortars modified with the addition of amorphous aluminum silicate and silica fume / MaciejGruszczyński, Małgorzata Lenart // Theoretical and Applied Fracture Mechanics [online]. – 2020, Vol. 107, s. [1-8]. – doi: 10.1016/j.tafmec.2020.102526. – ISSN 0167-8442 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 100
 • Influence of pore structure on humidity parameters of cement-polymer mortars contaminated with filamentous fungi / ElżbietaStanaszek-Tomal // PLOS ONE [online]. – 2020, 15 (4), s. 1-12. – doi: 10.1371/journal.pone.0231347. – ISSN 1932-6203 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 100
 • Bacterial concrete as a sustainable building material? / ElżbietaStanaszek-Tomal // Sustainability [online]. – 2020, Vol. 12, Iss. 2, Spec. Iss., s. [1-13]. – doi: 10.3390/su12020696. – ISSN 2071-1050 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 70
 • Analizawłaściwościochronnychgruntobetonówwobecstalizbrojeniowej = Analysis of protective properties of soilcements towards reinforcing steel / Tomasz Zdeb, Tomasz Tracz, Mateusz Żelazik // Cement WapnoBeton [online]. – 2020, Vol. 25, Iss. 1, s. 61-71. – doi: 10.32047/cwb.2020.25.1.7. – ISSN 1425-8129 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 40
 • Influence of the activator nature on mechanical properties of fly ash-based geopolymer / Izabela Hager, Mateusz Sitarz // International Journal of Advanced Science and Technology [online]. – 2020, Vol. 29, No. 2, s. 631-637. – ISSN 2005- 4238 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 20
 • Self-healing cement materials – microscopic techniques / Marta Dudek // Budownictwo i Architektura [online]. – 2020, Vol. 19. No 2, s. 33-40. – doi: 10.35784/bud-arch.1494. – ISSN 2544-3275 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 20
 • Trwałość betonu w ujęciu aktualnych norm PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10 / Maciej Gruszczyński, Urszula Paszek // Ochrona przed Korozją 2020, T. 63, Nr 1, s. 12-17. – doi: 10.15199/40.2020.1.3. – ISSN 0473-7733 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 20

 

2019

 • Forms of damage of bricks subjected to cyclic freezing and thawing in actual conditions / Teresa Stryszewska, Stanisław Kańka // Materials [online]. – 2019, Vol. 12, Iss. 7, s. [1-16]. – doi: 10.3390/ma12071165. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Effect of cement type on the mechanical behavior and permeability of concrete subjected to high temperatures / Izabela Hager, Tomasz Tracz, Marta Choińska, Katarzyna Mróz // Materials [online]. – 2019, Vol. 12, Iss. 18, Spec. Iss., s. [1- 14]. – doi: 10.3390/ma12183021. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Effect of hydration and carbonation progress on the porosity and permeability of cement pastes / Tomasz Tracz, Tomasz Zdeb // Materials [online]. – 2019, Vol. 12, Iss. 1, s. [1-20]. – doi: 10.3390/ma12010192. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Role of polypropylene fibres in concrete spalling risk mitigation in fire and test methods of fibres effectiveness evaluation / Izabela Hager, Katarzyna Mróz // Materials [online]. – 2019, Vol. 12, Iss. 23, s. [1-20]. – doi: 10.3390/ma12233869. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Liquid penetration depth and strength of concretes modified with polymer admixtures under the action of crude-oil products / MaciejGruszczyński, Małgorzata Lenart // Materials [online]. – 2019, Vol. 12, Iss. 23, s. 1-11. – doi: 10.3390/ma12233900. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Effect of vacuum mixing and curing conditions on mechanical properties and porosity of reactive powder concretes / Tomasz Zdeb // Construction and Building Materials [online]. – 2019, Vol. 209, s. 326-339. – doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.03.116. – ISSN 0950-0618 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Application of digital image correlation (DIC) method for road material testing / JarosławGórszczyk, Konrad Malicki, Teresa Zych // Materials [online]. – 2019, Vol. 12, Iss. 15, s. [1-19]. – doi: 10.3390/ma12152349. – ISSN 1996-1944 ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 140
 • Two limiting lines technique to obtain minimum paste demand of self-consolidating concrete / Maciej Urban // ACI Materials Journal [online]. – 2019, Vol. 116, No. 6, s. 131-138. – doi: 10.14359/51716984. – ISSN 1944-737X ListaMNiSW: takPunktacjaMNiSW: 70
 • Wpływ rodzaju kruszywa lekkiego na właściwości drobnokruszywowych betonów izolacyjno-konstrukcyjnych / Lucyna Domagała // Cement Wapno Beton. – 2019, R. 22/84, Nr 4, s. 296-306. – ISSN 1425-8129 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 40
 • Wpływ składu betonów zwykłych i wysokwartościowych na ich wilgotność w umownym stanie powietrzno-suchym / Jacek Śliwiński // Cement Wapno Beton. – 2019, R. 24/86, Nr 6, s. 448-454. – ISSN 1425-8129 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 40
 • The structure of porosity of the cement mortarcontaining nano-TiO2 afterexposure to the sulphuricacid / Elżbieta Stanaszek-Tomal // Ochrona przed Korozją 2019, R. 62, Nr 4, s. 135-139. – doi: 10.15199/40.2019.4.2. – ISSN 0473-7733 Lista MNiSW: tak Punktacja MNiSW: 20

 

2018

 • Durability of steelreinforcedpolyurethane-to-substratebond / Stefano De Santis, Teresa Stryszewska, Simone Bandini, Gianmarco de Felice, Łukasz Hojdys, Piotr Krajewski, Arkadiusz Kwiecień, Francesca Roscini, Bogusław Zając // Composites. Part B, Engineering [online]. – 2018, Vol. 153, s. 194-204. – doi: 10.1016/j.compositesb.2018.07.043. – ISSN 1879-1069 ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 45
 • External treatments for the preventive repair of existing constructions: a review / M. Sánchez, A. Kwiecień, T. Stryszewska, B. Zając // Construction and Building Materials [online]. – 2018, Vol. 193, s. 435-452. – doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.10.173. – ISSN 0950-0618 ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 40
 • Ocena możliwości stosowania reguły mieszanin do oszacowania przepuszczalności azotu betonu wysokowartościowego / Tomasz Tracz // Cement Wapno Beton. – 2018, R. 21/83, Nr 4, s. 308-316. – ISSN 1425-8129 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 20
 • Autogenous healing effect of ultra-high performance cementitious composites / Tomasz Zdeb // Journal of Advanced Concrete Technology [online]. – 2018, Vol. 16, Iss. 11, s. 549-562. – doi: 10.3151/jact.16.549. – ISSN 1347-3913 ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 25

 

2017

 • An analysis of the steam curing and autoclaving process parameters for reactive powder concretes / Tomasz Zdeb // Construction and Building Materials [online]. – 2017, Vol. 131, s. 758-766. – doi: 10.1016/j.conbuildmat.2016.11.026. – ISSN 0950-0618 ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 40
 • Untargeted metabolomics approach in halophiles: understanding the biodeterioration process of building materials / JustynaAdamiak, Vincent Bonifay, Anna Otlewska, Jan A. Sunner, Iwona B. Beech, Teresa Stryszewska, Stanisław Kańka, Joanna Oracz, Dorota Żyżelewicz, Beata Gutarowska // Frontiers in Microbiology [online]. – 2017, Vol. 8, s. [1- 12]. – doi: 10.3389/fmicb.2017.02448. – ISSN 1664-302X ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 35
 • Incorrect air void parameters in fly ash concretes / Aneta Nowak-Michta // ACI Materials Journal. – 2017, V. 114, No. 3, s. 365-374. – doi: 10.14359/51689675. – ISSN 0889-325X ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 30
 • Factors determining the biodiversity of halophilic microorganisms on historic masonry buildings / Anna Otlewska, JustynaAdamiak, Teresa Stryszewska, Stanisław Kańka, Beata Gutarowska // Microbes and Environments [online]. – 2017, Vol. 32, No. 2, s. 164-173. – doi: 10.1264/jsme2.ME16159. – ISSN 1347-4405 ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 25
 • Właściwości betonu nawierzchni odcinka autostrady niemieckiej zbudowanej w roku 1935 w okolicach Gliwic / Wiesław Kurdowski, Tomasz Tracz, Jacek Śliwiński // Cement Wapno Beton. – 2017, R. 21/83, Nr 6, s. 517-527. – ISSN 1425- 8129 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 20
 • Przyczyny i mechanizm powstawania odprysków betonu pod wpływem wysokiej temperatury wywołanej pożarem / Katarzyna Mróz, Izabela Hager // Cement Wapno Beton. – 2017, R. 22/84, Nr 6, s. 445-456. – ISSN 1425-8129 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 20
 • Wpływ uziarnienia i zawartości superabsorbującego polimeru (SAP) na podstawowe właściwości i porowatość zaczynu cementowego / Jacek Śliwiński, Tomasz Zachariasz // Cement Wapno Beton. – 2017, R. 22/84, Nr 4, s. 289-298. – ISSN 1425-8129 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 20
 • Właściwości betonu nawierzchni odcinka autostrady niemieckiej zbudowanej w roku 1935 w okolicach Gliwic / Wiesław Kurdowski, Tomasz Tracz, Jacek Śliwiński // Cement Wapno Beton. – 2017, R. 21/83, Nr 6, s. 517-527. – ISSN 1425- 8129 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 20

2016

 • The change in selected properties of ceramic materials obtained from ceramic brick treated by the sulphate and chloride ions / Teresa Stryszewska // Construction and Building Materials [online]. – 2014, Vol. 66, s. 268-274. – doi: 10.1016/j.conbuildmat.2014.05.066. – ISSN 0950-0618 ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 40
 • Incorrect air void parameters in fly ash concretes / Aneta Nowak-Michta // ACI Materials Journal. – 2017, V. 114, No. 3, s. 365-374. – doi: 10.14359/51689675. – ISSN 0889-325X ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 30
 • Experimental research of masonry compressive strength in the Auschwitz II – Birkenau former death camp buildings / Piotr Matysek, Teresa Stryszewska, Stanisław Kańka // Engineering Failure Analysis [online]. – 2016, Vol. 68, s. 263- 274. – doi: 10.1016/j.engfailanal.2016.06.007. – ISSN 1873-1961 ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 30
 • The influence of aggregate type on the physical and mechanical properties of high-performance concrete subjected to high temperature / Izabela Hager, Tomasz Tracz, Jacek Śliwiński, Katarzyna Krzemień // Fire and Materials [online]. – 2016, Vol. 40, Iss. 5, s. 668-682. – doi: 10.1002/fam.2318. – ISSN 0308-0501 ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 25
 • The influence of water saturation on mechanical properties of ceramic bricks – tests on 19th- century and contemporary bricks / P. Matysek, T. Stryszewska, S. Kańka, M. Witkowski // Materiales de Construcción [online]. – 2016, Vol. 66, Iss. 323, s. [1-8]. – doi: 10.3989/mc.2016.07315. – ISSN 1988-3226 ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 25
 • Open porosity of cement pastes and their gas permeability / T. Tracz // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences [online]. – 2016, Vol. 64, Iss. 4, s. 775-783. – doi: 10.1515/bpasts-2016-0086. – ISSN 2300-1917 ListaMNiSW: A PunktacjaMNiSW: 20
 • Nawierzchnia betonowa autostrady po 70 latach eksploatacji, próba wyjaśnienia niezwykłej trwałości/ Wiesław Kurdowski, Adam Witek, Jacek Śliwiński // Cement Wapno Beton. – 2016, R. 21/83, Nr 1, s. 27-35. – ISSN 1425-8129 Lista MNiSW: A Punktacja MNiSW: 15