Działalność dydaktyczna

Zespół KIMB prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach I stopnia (inżynierskich) i II stopnia (magisterskich), zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.
Większość przedmiotów prowadzonych jest dla studentów na kierunku Budownictwo, ale prowadzone są także zajęcia dla studentów kierunku Transport.

Rokrocznie w Katedrze prowadzonych jest około dziesięciu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Pracownicy Katedry są autorami licznych podręczników, skryptów i innych pomocy dydaktycznych.

Szczegółowe informacje:

 • o programach przedmiotów profilowych w zakładce ”Studenci”

 • o wydanych podręcznikach i pomocach dydaktycznych w ”Pracownicy”

 


PRZEDMIOTY KURSOWE:


Budownictwo, I stopień:

 • Chemia,
 • Materiały budowlane,
 • Technologia betonu.

Budownictwo, II stopień:

 • Zaawansowane materiały konstrukcyjne,
 • Trwałość konstrukcji budowlanych,
 • Technologia prefabrykacji betonowej.

Transport, I stopień:

 • Materiałoznawstwo w Transporcie.

 


PRZEDMIOTY DYPLOMOWE:


Budownictwo, I stopień:

 1. Ochrona budowli przed korozją,
 2. Betony specjalne i specjalne techniki betonowania,
 3. Wybrane zagadnienia z materiałów budowlanych,
 4. Kontrola i zarządzanie jakością w produkcji materiałów i wyrobów budowlanych.

Budownictwo, II stopień:

 1. Technologia kompozytów polimerowych i ich zastosowania w budownictwie,
 2. Ocena stanu materiałów w istniejących obiekcie,
 3. Wybrane specjalne badania tworzyw cementowych.